Centrum voor Zelfbezinning

Wie zijn wij? En voor wie?

Het Centrum voor Zelfbezinning wordt gezien als een plek waar je je welkom mag voelen. Waar je je echte zelf kunt laten zien en zijn.

Hier kun je je echte zelf laten zien en zijn.

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert onder andere zelfbezinnende dialooggroepen. Wat is de bedoeling van een zelfbezinnende groep?

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep. Een gesprek vooraf met de gespreksleider is bedoeld om te kijken of jouw verwachtingen aansluiten bij wat de groep te bieden heeft. Je kunt meedoen aan een lees- of themagroep of aan een doorgaande groep.

cvzhomewoman

We hanteren een aantal uitgangspunten als draagvlak voor een gespreksgroep:

Erken dat ieder z’n eigen weg volgt

Verwoord eigen ervaringen en gevoelens

Luister aandachtig naar wat jou en de ander beweegt

Laat ruimte voor ieders eigen antwoord op eigen vragen

Verwelkom diepgang en bewustwording

cultuurwaarden

Res­pect – Aanspreekbaarheid – Wederke­righeid – Bezinning


jaarthema: Dromen voor de toekomst

Missie & Visie

Wie zijn wij? En voor wie?

De stichting Centrum voor Zelfbezinning wordt gedragen door vrijwilligers. De organisatie van de diverse activiteiten is in handen van mensen uit de wereld van o.a. training en coaching, journalistiek en permanente vorming.

Het Centrum streeft naar een wereld waarin we leven naar onze talenten. Een samenleving van zelfbewuste mannen en vrouwen. De waardering van het persoonlijke staat dan ook centraal. Zingeving is stilstaan bij waarden, doelen en uitdagingen, en er gevolg aan geven. In de visie van zelfbezinning betekent dat: bij jezelf beginnen, niet bij jezelf eindigen.
schrijverscycus

Het Bestuur

Het Centrum voor Zelfbezinning is een vrijwilligersorganisatie met een stichtingsbestuur.

Voorzitter: Henny Dijkstra

Penningmeester: Lukas van Steveninck

Secretaris: Willem Jan van den Brink

Bestuurslid: Ton Maas 

Word gespreksleider!

Zelf een gespreksgroep leiden?


meer info

Volgens C.J. Schuurman

Wat is een gespreksgroep? En waarom?

C.J.Schuurman (1898-1979) was aanvankelijk arts-bacterioloog. Hij vestigde zich in 1939 als psychiater in Amsterdam.
Steeds op zoek naar het unieke, zelfstandige en creatieve in ieders persoonlijkheid onderkende hij de waarde van het onderling gesprek over eigen problemen en ervaringen als een belangrijk hulpmiddel om een noodzakelijk proces van bewustwording tot stand te brengen.
Hij nam het initiatief tot het opzetten van gespreksgroepjes. De deelnemers waren later in staat om zelf een groep te begeleiden. Dit groeide, ondersteund door de vele lezingen die hij hield en de boeken die hij schreef, uit tot een landelijk gebeuren.
Wat betreft de organisatie verwees Kees Schuurman altijd opnieuw naar het eigene en creatieve, dat mensen trachten te verwezenlijken en te ontplooien. Het Centrum streeft er dan ook naar om enerzijds de ervaring en traditie levend te houden; anderzijds neemt het de houding aan van openheid en blijven zoeken. Zo’n houding behoedt voor teveel vereenzelviging en kan ruimte geven voor nieuwe vormen.
Het CvZ is een zelfstandige stichting die preventief werk verricht op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Het CvZ werkt landelijk. De kern activiteit van het CvZ is het organiseren van Zelfbezinnende dialooggroepen.
Een gespreksgroep is een plek waar je naar voren kunt brengen wat je bezig houdt, zodat je je eigen levenssituatie bewust kunt worden. Voorbeelden van onderwerpen die deelnemers inbrengen zijn: ouder worden, verlies van een partner – een baan – gezondheid, situaties op het werk, hoe ga ik om met mijn angst, relaties met ouders, loslaten van …….

naar de agenda