Dr. Kees Schuurman formuleerde ooit zeven vragen die je helpen bij je zelfonderzoek.
Zeven praktische vragen voor meer zelfinzicht.
We hebben ze in eigentijdse vorm op de website gezet. Doe er je voordeel mee.

 

De zeven vragen van Schuurman

Op zoek naar de rode draad in je leven


1.    Wat speelt er? Er zijn veel zaken die je aandacht vragen, maar welk thema is nu het meest aan de orde?


2.    Hoe leef ik tegenwoordig? Merk je dat je vlucht, ga je iets uit de weg omdat je het te moeilijk vindt, of ga je de confrontatie werkelijk aan?


3.    Wat is mijn eigen aandeel? Wat heb je eigenlijk zelf gedaan om deze situatie te laten ontstaan? Dit is belangrijk, omdat we geneigd zijn het eerst aan de omstandigheden te denken en onze eigen bijdrage niet te zien.


4.    Wat is van mezelf en wat is van anderen? Wanneer je jouw geschiedenis nagaat, hoe heeft je omgeving je dan beïnvloed en wat is er van jezelf uitgegaan? Het gaat hierbij vooral om wat je echt heeft geraakt.

 

5.     Wat is de rode draad? Wat zie je voorlopig als de beslissende momenten in je leven? Ook hier kijk je naar je eigen aandeel en de invloed van je omgeving.

6.    Wat staat me te doen? Wat is jouw innerlijke opdracht zoals die tevoorschijn komt uit die rode draad?


7.    Waar ligt mijn uitdaging? Welke weerstanden heb je te overwinnen om deze opdracht te vervullen?Naar Dr. C.J. Schuurman, De rode draad in ons leven: Onze ervaringen als signalen van opdracht en bestemming (Deventer 1986)Herschreven door Willem Jan van den Brink