DE ZELFBEZINNENDE DIALOOGGROEP

 
BEGIN DICHTBIJ
 
Begin dichtbij,
neem niet de tweede stap
of de derde,
begin met de eerste
dichtbij,
de stap die je niet wilt nemen.
. . .
(Oorspronkelijk: 'Start close in', David Whyte)

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert zelfbezinnende dialooggroepen.
Wat is de bedoeling van een zelfbezinnende groep?

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep. Een gesprek vooraf met de gespreksleider is bedoeld om te kijken of jouw verwachtingen aansluiten bij wat de groep te bieden heeft. Je kunt meedoen aan een lees- of themagroep of aan een doorgaande groep.


We hanteren een aantal uitgangspunten als draagvlak voor een gespreksgroep:
 
Respecteer het anders zijn van elkaar
Luister aandachtig naar jezelf en de ander
Laat ieder een eigen antwoord vinden op eigen vragen
 Spreek vanuit je eigen beleving in de ik-vorm
 Wat in de groep gezegd wordt, blijft vertrouwelijk
  
Voor bezinningsgroepen in uw omgeving, zie Soort groep