Lees-, thema- en doorgaande groepen

De groepen komen 1 of 2 maal per maand bij elkaar en bestaan uit maximaal 7 deelnemers en een gespreksleider. De lees-en themagroepen omvatten 10 bijeenkomsten. ooivaarbeeld
De leesgroep heeft meestal als leidraad een boek van Dr. C.J. Schuurman, de oprichter van het Centrum voor Zelfbezinning. Bij de themagroep is het onderwerp vooraf door de gespreksleider vastgesteld. In de doorgaande groep worden de onderwerpen door de deelnemers zelf bepaald. Deze groep heeft een onbepaalde tijdsduur.

De kosten: in overleg met de gespreksleider.

 
Overzicht van de groepen 

Zeist                      Henny Dijkstra  (tel. 06-22792216)
                               Doorgaande gespreksgroep | maandelijks op maandagmiddag 10x
                               lees meer 

 

Leusden               Willem Jan van den Brink (tel. 06-54322088
                               5 x zaterdagochtend tweewekelijks
                               Bezinnende schrijfgroep "Schrijven naar je zin"
                               willemjan[at]zelfbezinning.nl

 

Emmen                Piet Ziel (tel. 06-11101216) "Zelfvernieuwing" ziel[at]ziggo.nl | maandelijks op zaterdagochtend 10x