Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

© Centrum voor Zelfbezinning

Wijzigingen voorbehouden.

Auteursrecht
Het auteursrecht op deze site berust bij Centrum voor Zelfbezinning

Beeldmateriaal
Op sommige van de afgebeelde kunstwerken en foto’s berust auteursrecht.
Voor gebruik van dit beeldmateriaal anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft.

Inhoud
De inhoud van deze website is onderhevig aan verandering. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorwaarden voor het gebruik van de website.
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zelfbezinning.nl & alle andere websites die door gepubliceerd worden. Het Centrum voor zelfbezinning behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. CvZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Kröller- Müller Museum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

4. Het Centrum voor zelfbezinning is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Centrum voor zelfbezinning gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Centrum voor zelfbezinning de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

6. Het Centrum voor zelfbezinning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Centrum voor zelfbezinning behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

7. Op de afbeeldingen en teksten op deze website rust auteursrecht van het Centrum voor zelfbezinning als auteursrechthebbende op het fotomateriaal, en in voorkomend geval op de afbeelding zelf. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Indien u een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient u contact op te nemen met het Centrum voor zelfbezinning. Kijk op de pagina ‘persbezoek’ voor meer informatie over het bestellen en gebruiken van Centrum voor zelfbezinning beeldmateriaal. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat het Centrum voor zelfbezinning in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

8. De merken en logo's van het Centrum voor zelfbezinning zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

9. Voor vragen of opmerkingen over het gebruik van deze website kunt u zich wenden tot  Centrum voor zelfbezinning via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Bij strijdigheid tussen de tekst van deze algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden prevaleren de specifieke voorwaarden.

Privacybeleid
11. Voor het Centrum voor zelfbezinning en alle aan de Stichting gelieerde ondernemingen is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. De website van het Centrum voor zelfbezinning is erop gericht om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

12. Indien u via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stemt u ermee in dat het Centrum voor zelfbezinning u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het Centrum voor zelfbezinning aangeboden producten. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van het Centrum voor zelfbezinning meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het Centrum voor zelfbezinning geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

13. Op deze site is google analytics geplaatst. De gegevens die worden gegenereerd door google analytics zijn onmisbaar om het succes van het concept te meten. Onze servers leggen automatisch de gegevens vast die uw browser verzendt wanneer u deze website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten (mogelijk) gegevens als uw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en een of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. Met deze gegevens wordt volgens ons privacy beleid om gegaan.

14. Het Centrum voor zelfbezinning verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn.