Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor levenskunst

sunset 691848 1280 

CvZ Winter3daagse ‘LAAT ME VRIJ!’              

28 t/m 30 december 2019

Om vrij te worden moet je weten wat je wilt. En dus is zelfkennis een voorwaarde om te kunnen kiezen en te groeien. Door open te staan voor het toeval, ontmoet je een ander op je weg. Die ontmoeting kan leiden tot bezinning en zelfkennis. Door wederkerig met aandacht te delen, kom je tot verbinding met de ander. “Gá, als je het zeker weet en als je aarzelt wacht.”

De voorbereiders Jetty Iestra en Lidy van Beurden

“Zelfbezinning gaat uit van de eigen aanleg van de mens, een aanleg die aanvankelijk vaak door vele invloeden vanuit de omgeving wordt toegedekt. Het op zoek zijn naar wie we zelf zijn is een proces van bewustwording. Hierbij wordt niet uitgegaan van ‘moraal’, van wat ‘hoort’ en ‘niet hoort’, van wat ‘moet’; wordt niet uitgegaan van bepaalde maatschappelijke, culturele eisen en wensen. Zelfbezinning is geen voortdurende poging een ‘beter’ mens te worden. Bij dit proces van bewustwording worden geen doelen nagestreefd, wordt niet gejaagd naar resultaat.”

C.J. Schuurman

Eerste dagthema:  ONTMOETEN
Het mooiste overkomt je

Tweede dagthema:  BEZINNING
Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent

Derde dagthema:  VERBINDING
Je bent één van de velen