WIE DOET WAT

Claes-Berend van der Kolk

Gespreksleider en workshopgever

Zelfbezinnen is de kern en basis van mijn persoonlijke ontwikkeling. Aandacht is de kern van zelfbezinnen. Aandachtig luisteren naar mezelf, de anderen en de 'fluisteringen' van het bestaan. Die fluisteringen brengen me na zeven jaar omzwervingen weer terug bij het CvZ en ik heb er zin in!

Spiegelogie

vrijdagavond 28 december (deelnemers voor deelnemers)

Op deze vrije workshopavond één van mijn favoriete uitstapjes! Met een groepje geïnteresseerden zijn we elkaars fans vanavond. We steunen elkaar om onszelf te ervaren als pure gevoelswezens en we steunen elkaar om de toekomst uit te nodigen die we ten diepste willen. De realisatie van die gedroomde toekomst gaan we alvast vieren voor en met elkaar.

De kunst van het luisteren

zaterdagochtend 29 december

In de kunst van het luisteren gaat het om luisteren naar de 'fluisteringen' van het bestaan, in relaties en in systemen. Iedereen luistert, maar waar luister je naar? Veel mensen zitten soms met hun aandacht héél ergens anders, en weten niet eens waar dat is, veel mensen luisteren soms met zoveel oordelen en aannames dat de ander onzichtbaar is geworden. Weet je zeker dat dat ik jou nooit overkomt? Wil je dan nog eens goed naar binnen kijken? Met een open hart? Op speelse wijze gaan we in de workshop op zoek naar bewustzijn en bevrijding.

Jetty Iestra

Gespreksleider en workshopgever

Gefascineerd door de warme toon van de voordrachten van Kees Schuurman, maakte ik in 2017 kennis met het Centrum voor Zelfbezinning.

Mijn studie Klinische psychologie aan de Universiteit van Leiden sloot ik destijds af met een scriptie over het gebruik van sprookjes in therapie: “The magical realm of fairy tales”, begeleid door de Jungiaan Christoffer W. Mead.

In 2009 deed ik eindexamen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in den Haag. Tijdens de 5 jarige opleiding koos ik voor 3-dimensionaal werk en maakte ik vooral installaties, assemblages en video-schetsen.

In 1983 begon mijn opleiding in het droomwerk. Ik volgde jarenlang de workshops en intensieve trainingen bij de Jungiaan Robert Bosnak. En sedert 1993 begeleid ik zelf groepen en individuen bij het werken met dromen.

Luisteren naar de beelden van onze droomwereld

vrijdagavond 28 december (deelnemers voor deelnemers)

“De droom is een boodschap van het wezenlijke van de ziel.”

“De droom als drang tot bewustwording.”

Uit: C.J. Schuurman, ‘De taal van het onbewuste zieleleven’.

Sigmund Freud noemde de droom de “Via Regia”, de koninklijke weg naar het onbewuste. En Carl Gustav Jung noemde de droom een brief van het Zelf.

De droom laat ons vaak tegenpolen zien. Het beleven en doorvoelen hiervan kan een helende werking hebben. Dat noemt Kees Schuurman ‘het blijde gevoel in ons dat we nu contact hebben met de werkelijkheid’ (Individuatie als levenskunst), in navolging van C.G. Jung’s begrip transcendentie.

We gaan met behulp van actieve imaginatie de beelden uit de droom weer beleven en onderzoeken.

De groep fungeert als ‘t ware als een z.g. ‘alchemistisch vat’. Daarin kunnen de droombeelden ‘rijpen’ en kan er een transformatieproces op gang komen.

Zo kunnen de scheppingskrachten tevoorschijn komen (De medemens en wij).

Willem Jan van den Brink

Gespreksleider

Mijn achtergrond bestaat uit een werkzaam leven in commercie en communicatie. Na mijn studie Engelse Taal- en Letterkunde (VU Amsterdam) volgde ik diverse opleidingen in ervaringsgerichte begeleiding, o.a. Counseling in Existentieel Welzijn (KU Leuven).

Ik heb een voorliefde voor boeddhistische wijsheid en praktische filosofie. Bij het Centrum voor Zelfbezinning in Leusden ben ik actief als gespreksleider en coach reflectief schrijven.

Door de jaren heen heb ik geleerd dat je uitdaging je betekenis vormt. Hieruit put ik inspiratie voor mijn bijdrage aan een mooiere wereld.