Het gesprek dat je niet gauw ergens anders voert

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert dialooggroepen, themadagen en meerdaagse evenementen rond bewustwording en levenskunst.

dialoog momenten

Momenteel in Zeist, Leusden en Emmen. Op 14 januari start een nieuwe groep 'Uitgesproken jezelf' in Leusden. Interesse mail willemjan@zelfbezinning.nl

Theater van het leven

Kom en speel mee in het THEATER VAN HET LEVEN.
Waar het leven met liefde en lef wordt geleefd.
De datum waarop dit evenement plaatsvindt, is op dit moment nog niet bekend.

De winter 3-daagse

2022: De winter-3-daagse gaat door na 2 jaar van niet door kunnen gaan....! Deze activiteit aan de vooravond van het nieuwe jaar start op woensdag 28 december. We sluiten deze meerdaagse af op vrijdagmiddag 30 december. Interesse? Lees onze pagina over deze activiteit.

Door: Mary Catherine Bateson

Het belang van systemisch denken

Voorwoord door: Ton Maas
Begin januari overleed Mary Catherine Bateson, dochter van Gregory Bateson en Margaret Mead, die beiden een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de antropologie en bovendien aan de wieg stonden van de cybernetica (systeemtheorie). Over hen schreef ze With a Daughter’s Eye, een persoonlijke biografie van haar wereldberoemde ouders vol rake observaties en doorvoelde inzichten. Ze hielp haar vader bij het schrijven van diens belangrijkste werk – Mind and Nature, a Necessary Unity (vertaald als Het verbindend patroon) en voltooide postuum zijn laatste boek Angels Fear (vertaald als Waar engelen zich niet wagen). In haar eigen werk als antropoloog verdiepte ze zich in de metaforische aard van het menselijk denken, het belang van verhalen en hoe ons levensverhaal ons leven mede vormt. Jarenlang was Catherine betrokken bij de Edge Foundation, een initiatief van literair agent John Brockman met als motto: ‘verzamel de grootste denkers, sluit ze op in een kamer en laat ze elkaar de vragen stellen waar ze zelf mee worstelen’. Twee jaar geleden leverde ze haar laatste bijdrage aan de allerlaatste Annual Question van de Edge Foundation: Wat is de laatste vraag? 

Hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot de ander?

De waarde van zelfbezinning

Wat leeft er in mij? Hoe verhoud ik me tot mezelf, en tot de ander? Het leven stelt je voor de vraag, jij geeft het antwoord. En dan blijkt niet alleen dat we verschillend zijn, maar ook genoeg hetzelfde om elkaar te kunnen verstaan.

Leven we met illusies of putten we kracht uit onze dromen? Die vraag laat zich dit jaar extra gelden. Laten we de uitdaging aangaan.

Een leider op elke stoel - gespreksgroep

Deze nieuwe groep biedt ruimte aan mensen die ieder op hun eigen manier willen bijdragen aan een mooiere wereld. De cyclus bestaat uit 5 bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers, met de mogelijkheid van een vervolg.

Thema's: uitdagingen en beren op de weg, de rol die we vervullen, de persoon die we zelf zijn, de relaties die we aangaan, de weg die we bewandelen -- levenskunst. We creëren onze eigen masterclass 'Authentiek leven'. En nee, je hoeft geen hotemetoot te zijn. Het gaat vooral om de (her)waardering van het persoonlijke.

Interesse? Op aanvraag ontvang je vrijblijvend meer informatie over hoe en wat. Bovendien volgt een kort intakegesprek. In het intakegesprek gaan we dieper in op jouw behoeften. Voorbehoud: Na dit gesprek zou kunnen blijken dat de groep niet aansluit bij je verwachtingen. Info: willemjan(at)zelfbezinning.nl

Zelfbezinnende dialooggroepen

Levensvragen en zelfbezinning

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep. Een gesprek vooraf met de gespreksleider is bedoeld om te kijken of jouw verwachtingen aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.

OMDAT JE EEN KEUZE HEBT

LEVENXL

Het initiatief LevenXL is ontstaan vanuit de gedachte en de ervaring dat ernstige ziekte een ieder van ons confronteert met onze beperkingen, kwetsbaarheid en tijdelijkheid en dat dit een bron van groei kan betekenen die ingezet kan worden voor jezelf en anderen.

Wij geloven dat iedere ervaring, hoe vreselijk ook, anderen en jezelf kan inspireren om het leven mooier en betekenisvoller te maken. 

We zijn op zoek naar hoe we het gedachtengoed van CvZ & LEVENXL kunnen integreren. Beide initiatieven gaan in diepste essentie over levenskunst.

Je bent welkom

Komende evenementen

Op diverse plaatsen in Nederland worden dialoog ‘momenten’ georganiseerd. Meestal ‘s avonds, maar soms ook ‘s middags of op zaterdag. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het contact met jezelf en de connectie met elkaar.

Meer info…

Je schrijft aan de hand van je autobiografisch geheugen met het oog op persoonlijke reflectie. Je eigen ervaringen vormen een bron van wijsheid. Het accent ligt op het schrijfproces en de betekenis die je aan je eigen teksten geeft. Schrijvend ben je immers sprekend jezelf. Deze activiteit vindt enkele keren per jaar plaats. Een cyclus omvat vijf bijeenkomsten.

Meer info…

wolf, moon, tree-647528.jpg

Twee keer per jaar – een keer in de zomer en een keer in de winter- organiseren we een meerdaagse zelfbezinning. De  Zomer 4-daagse van 2023 organiseren we van 17 tot en met 20 juli. De Winter 3-daagse organiseren we (altijd) tussen kerst en oud -en -nieuw: 28, 29 en 30 december.  De locatie waar de activiteiten plaatsvinden is Landgoed ISVW in Leusden.

Meer info…

productiehuis voor idealen

ZinZien

Het Cvz werkt samen met Zinzien. ZinZien gaat over Zingeving, Inzien en Verandering; over de wereld veranderen door het te Doen! ZinZien is het productiehuis voor idealen die evenementen organiseert en ondernemers ondersteunt en faciliteert in het maken van impact ten behoeve van een betere wereld.

Wie zijn we en waar gaat het over

Het Centrum voor Zelfbezinning

Jezelf uitspreken in aanwezigheid van anderen. Aandachtig luisterend naar jezelf en naar elkaar. Het is ronduit fascinerend wat er dan gebeurt. Deze bijzonder vorm van interactie verruimt je blik, verbreedt je horizon en opent perspectieven. De kracht van het groepsgesprek zit ‘m in open en eerlijk delen.
mushrooms, fungus, toadstool-6784664.jpg

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief met inspiratie, agenda en mogelijkheden voor zelfbezinning. Privacy verklaring

28 - 30

december 2022

3 dagen zelfbezinning in Leusden

Onder de sterren

Het thema van de winter 3-daagse is ‘Onder de sterren.. ‘

Van oudsher zijn sterren dragers van wijsheid, oriëntatiepunten voor inzicht in de wereld waarin we leven, maar ook de oudste vorm van navigatie bij het reizen.

De sterrenhemel is zowel statisch als in beweging, zowel helder als onpeilbaar, zowel liefdevol als kil en letterlijk afstandelijk.