Het gesprek dat je niet gauw ergens anders voert

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert dialooggroepen, themadagen en meerdaagse evenementen rond bewustwording en levenskunst.

dialoog momenten

Momenteel in Zeist, Leusden en Emmen. Lees ook 'de zelfbezinnende stamtafel'.

Theater van het leven

Kom en speel mee in het THEATER VAN HET LEVEN. Waar het leven met liefde en lef wordt geleefd. Een dag bij het ISVW in Leusden. Is vanwege te weinig aanmeldingen verplaatst naar voorjaar 2022!

De winter-3-daagse

2021: De winter-3-daagse kan helaas niet doorgaan. We hebben dit besluit genomen op grond van een combinatie van factoren. De nieuwe variant, risico besmetting en een avondprogramma is ook niet mogelijk.

Door: Mary Catherine Bateson

Het belang van systemisch denken

Voorwoord door: Ton Maas
Begin januari overleed Mary Catherine Bateson, dochter van Gregory Bateson en Margaret Mead, die beiden een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de antropologie en bovendien aan de wieg stonden van de cybernetica (systeemtheorie). Over hen schreef ze With a Daughter’s Eye, een persoonlijke biografie van haar wereldberoemde ouders vol rake observaties en doorvoelde inzichten. Ze hielp haar vader bij het schrijven van diens belangrijkste werk – Mind and Nature, a Necessary Unity (vertaald als Het verbindend patroon) en voltooide postuum zijn laatste boek Angels Fear (vertaald als Waar engelen zich niet wagen). In haar eigen werk als antropoloog verdiepte ze zich in de metaforische aard van het menselijk denken, het belang van verhalen en hoe ons levensverhaal ons leven mede vormt. Jarenlang was Catherine betrokken bij de Edge Foundation, een initiatief van literair agent John Brockman met als motto: ‘verzamel de grootste denkers, sluit ze op in een kamer en laat ze elkaar de vragen stellen waar ze zelf mee worstelen’. Twee jaar geleden leverde ze haar laatste bijdrage aan de allerlaatste Annual Question van de Edge Foundation: Wat is de laatste vraag? 

De waarde van zelfbezinning

xsMaDV

Hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot de ander?

Wat leeft er in mij? Hoe verhoud ik me tot mezelf, en tot de ander? Het leven stelt je voor de vraag, jij geeft het antwoord. En dan blijkt niet alleen dat we verschillend zijn, maar ook genoeg hetzelfde om elkaar te kunnen verstaan.

Leven we met illusies of putten we kracht uit onze dromen? Die vraag laat zich dit jaar extra gelden. Laten we de uitdaging aangaan.

De
zelfbezinnende stamtafel -online-

Een crisis biedt ook kansen. Er was eens een tijd dat er overal in Nederland wel een zelfbezinnende gespreksgroep actief was. Dat is nu niet meer zo. We horen regelmatig dat het zo leuk zou zijn als dit wel in de eigen buurt zou plaatsvinden. Corona leerde ons op afstand met elkaar bezinnen via een beeldscherm. Deze twee gaan we combineren! Na de zomer start de zelfbezinnende stamtafel. En zoals dat met stamtafels is, hoort daar een vaste groep bij. Concreet: ‘een stamtafel’ bestaat uit 5 à 6 mensen, die komen 5x bij elkaar . De gespreksleider, zelf ook deelnemer, zorgt tijdig voor een video-uitnodiging. Lijkt je dit wat, stuur dan -vrijblijvend- een mail naar info@zelfbezinning.nl

Zelfbezinnende dialooggroepen

Levensvragen en zelfbezinning

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep. Een gesprek vooraf met de gespreksleider is bedoeld om te kijken of jouw verwachtingen aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.

OMDAT JE EEN KEUZE HEBT

LEVENXL

Het CvZ werkt samen met LevenXL. Het initiatief LevenXL is ontstaan vanuit de gedachte en de ervaring dat ernstige ziekte ons confronteert met onze beperkingen, kwetsbaarheid en tijdelijkheid en dat dit een bron van groei kan betekenen die ingezet kan worden voor jezelf en anderen.

Wij geloven dat iedere ervaring, hoe vreselijk ook, anderen en jezelf kan inspireren om het leven mooier en betekenisvoller te maken. 

TLEVENXL wil deze geestelijke en spirituele groei bij zieke mensen stimuleren door middel van projecten op het terrein van de (levens) kunst. Voorbeelden van projecten tot nog toe zijn: ‘De levenscoach’,  een inspiratiebijeenkomst en fototentoonstellingen.  Het meest recente project is ‘Coping’.

Coping  is een fotoproject over de worsteling en de moed van mensen met een ernstige psychologische ziekte. Mensen met een depressie zien de wereld letterlijk donkerder. Gert Willem Haasnoot heeft  hen geportretteerd in dit donker: verdrietig, angstig, boos, uitdagend, maar altijd waardig. Een aantal van hen heeft geprobeerd aan dit donker te ontsnappen door middel van suïcide. Te zien in december 2021 in Wageningen. Nieuwe data in 2022 volgen nog.

Het Centrum voor Zelfbezinning steunt deze projecten. 

Je bent welkom

Komende evenementen

Op diverse plaatsen in Nederland worden dialoog ‘momenten’ georganiseerd. Meestal ‘s avonds, maar soms ook ‘s middags of op zaterdag. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het contact met jezelf en de connectie met elkaar.

Meer info…

Je schrijft aan de hand van je autobiografisch geheugen met het oog op persoonlijke reflectie. Je eigen ervaringen vormen een bron van wijsheid. Het accent ligt op het schrijfproces en de betekenis die je aan je eigen teksten geeft. Schrijvend ben je immers sprekend jezelf. Deze activiteit vindt enkele keren per jaar plaats. Een cyclus omvat vijf bijeenkomsten.

Meer info…

Twee keer per jaar – een keer in de zomer en een keer in de winter- organiseren we een meerdaagse zelfbezinning. De Winter 3-daagse organiseren we (altijd) tussen kerst en oud -en -nieuw: 28, 29 en 30 december. De  Zomer 4-daagse 2022 organiseren we op 11 tot en met 14 juli. De locatie waar de activiteiten plaatsvinden is Landgoed ISVW in Leusden.

Meer info…

productiehuis voor idealen

ZinZien

Het Cvz werkt samen met Zinzien. ZinZien gaat over Zingeving, Inzien en Verandering; over de wereld veranderen door het te Doen! ZinZien is het productiehuis voor idealen die evenementen organiseert en ondernemers ondersteunt en faciliteert in het maken van impact ten behoeve van een betere wereld.

Wie zijn we en waar gaat het over

Het Centrum voor Zelfbezinning

Jezelf uitspreken in aanwezigheid van anderen. Aandachtig luisterend naar jezelf en naar elkaar. Het is ronduit fascinerend wat er dan gebeurt. Deze bijzonder vorm van interactie verruimt je blik, verbreedt je horizon en opent perspectieven. De kracht van het groepsgesprek zit ‘m in open en eerlijk delen.
photo-1473773508845-188df298d2d1

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief met inspiratie, agenda en mogelijkheden voor zelfbezinning. Privacy verklaring

28 - 30

december 2021

3 dagen zelfbezinning in Leusden: gaat niet door!

Helden en heldinnen

De Winter 3-daagse staat dit jaar in het teken van ‘De reis van de held’ in mythen en verhalen. Oude mythen en verhalen vormen nog steeds een leidraad voor persoonlijke groei. Op de grens van Oud en Nieuw staan we open voor de oproep tot avontuur en het finetunen van onze doelen en idealen.