Het gesprek dat je niet gauw ergens anders voert

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert dialooggroepen, themadagen en meerdaagse evenementen rond bewustwording en levenskunst.

dialoog momenten

Momenteel in Zeist, Leusden en Emmen. Binnenkort volgt opgave van meer gespreksgroepen.

schrijfcyclus

‘Het verhaal dat je leeft’ met
Willem Jan van den Brink
in 2021 weer op de agenda.

zomer 4-daagse

2021: De zomer 4-daagse vindt dit jaar plaats in Leusden op Landgoed ISVW. De data voor in je agenda: 23 tot en met 26 augustus!

De waarde van zelfbezinning

Hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot de ander?

Wat leeft er in mij? Hoe verhoud ik me tot mezelf, en tot de ander? Het leven stelt je voor de vraag, jij geeft het antwoord. En dan blijkt niet alleen dat we verschillend zijn, maar ook genoeg hetzelfde om elkaar te kunnen verstaan.

Leven we met illusies of putten we kracht uit onze dromen? Die vraag laat zich dit jaar extra gelden. Laten we de uitdaging aangaan.

xsMaDV

Levensvragen en zelfbezinning

Zelfbezinnende dialooggroepen

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep. Een gesprek vooraf met de gespreksleider is bedoeld om te kijken of jouw verwachtingen aansluiten bij wat de groep te bieden heeft.

OMDAT JE EEN KEUZE HEBT

LEVENXL

Het CvZ werkt samen met LevenXL. Wij geloven dat iedere ervaring, hoe vreselijk ook, anderen en jezelf kan inspireren om het leven mooier en betekenisvoller te maken. LEVENXL zet projecten op om mensen te inspireren op het gebied van (levens)kunst. Het Centrum voor Zelfbezinning steunt deze projecten.

Je bent welkom

Komende evenementen

Op diverse plaatsen in Nederland worden dialoog ‘momenten’ georganiseerd. Meestal ‘s avonds, maar soms ook ‘s middags of op zaterdag. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het contact met jezelf en de connectie met elkaar.

Meer info…

Je schrijft aan de hand van je autobiografisch geheugen met het oog op persoonlijke reflectie. Je eigen ervaringen vormen een bron van wijsheid. Het accent ligt op het schrijfproces en de betekenis die je aan je eigen teksten geeft. Schrijvend ben je immers sprekend jezelf. Deze activiteit vindt enkele keren per jaar plaats. Een cyclus omvat vijf bijeenkomsten.

Meer info…

Twee keer per jaar – een keer in de zomer en een keer in de winter- organiseren we een meerdaagse zelfbezinning. De Zomer 4-daagse vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 26 augustus. De Winter 3-daagse van  28 tot en met 30 december. De locatie waar de activiteiten plaatsvinden is Landgoed ISVW in Leusden.

Meer info…

productiehuis voor idealen

ZinZien

Het Cvz werkt samen met Zinzien. ZinZien gaat over Zingeving, Inzien en Verandering; over de wereld veranderen door het te Doen! ZinZien is het productiehuis voor idealen die evenementen organiseert en ondernemers ondersteunt en faciliteert in het maken van impact ten behoeve van een betere wereld.

Wie zijn we en waar gaat het over

Het Centrum voor Zelfbezinning

Jezelf uitspreken in aanwezigheid van anderen. Aandachtig luisterend naar jezelf en naar elkaar. Het is ronduit fascinerend wat er dan gebeurt. Deze bijzonder vorm van interactie verruimt je blik, verbreedt je horizon en opent perspectieven. De kracht van het groepsgesprek zit ‘m in open en eerlijk delen.
photo-1473773508845-188df298d2d1

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de maandelijkse nieuwsbrief met inspiratie, agenda en mogelijkheden voor zelfbezinning. Privacy verklaring

23 - 26

augustus 2021

4 dagen zelfbezinning

We gaan de zomer 4-daagse met goede moed organiseren. Nu aan het begin van 2021 is onhelder wat er in de loop van dit jaar mogelijk is. Zo snel we helderheid hebben over thema en aanmeldingen zullen we dit hier melden!