Het gesprek dat je niet snel ergens anders voert

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert dialooggroepen, themadagen en meerdaagse evenementen rond bewustwording en levenskunst.

dialoog momenten

Momenteel in Zeist, Leusden en Emmen.

Je plek innemen

Nieuwe gespreksgroep bedoeld voor mensen die een pas op de plaats willen maken .. om met frisse inzichten verder te kunnen..

De Zomer 4-daagse

Van 15 tot en met 18 juli organiseren we als vanouds de zomer4daagse. Bijzonderheden zijn nog niet bekend. Het thema voor de zomer4daagse is het jaarthema 'Je eigen wiel uitvinden'.

Hoe ons levensverhaal ons mede vormt..

Door: Ton Maas

Het vertellen van een (levens)verhaal onthult de betekenis zonder deze te definiëren…..

Hannah Arendt

Hoe verhoud ik mij tot mezelf en tot de ander?

De waarde van zelfbezinning

Wat leeft er in mij? Hoe verhoud ik me tot mezelf, en tot de ander? Het leven stelt je voor de vraag, jij geeft het antwoord. En dan blijkt niet alleen dat we verschillend zijn, maar ook genoeg hetzelfde om elkaar te kunnen verstaan.

Leven we met illusies of putten we kracht uit onze dromen? Die vraag laat zich dit jaar extra gelden. Laten we de uitdaging aangaan.

OMDAT JE EEN KEUZE HEBT

LEVENXL

Het initiatief LevenXL is ontstaan vanuit de gedachte en de ervaring dat ernstige ziekte een ieder van ons confronteert met onze beperkingen, onze kwetsbaarheid en tijdelijkheid èn dat dit een bron van groei kan betekenen, die ingezet kan worden voor jezelf en anderen.

Wij geloven dat iedere ervaring, hoe vreselijk ook, anderen en jezelf kan inspireren om het leven mooier en betekenisvoller te maken. 

LEVENXL is op ons pad gekomen. We pakken de uitdaging op en we gaan het gedachtengoed van CvZ & LEVENXL integreren. Beide initiatieven gaan in diepste essentie over levenskunst. Geïnspireerd door vragen stellen aan ons zelf en ook door te luisteren naar antwoorden van anderen. Om met Plato te spreken: leven is ook leren sterven.

Je bent welkom

Komende evenementen

Op diverse plaatsen in Nederland worden dialoog ‘momenten’ georganiseerd. Meestal ‘s avonds, maar soms ook ‘s middags of op zaterdag. Deze bijeenkomsten staan in het teken van het contact met jezelf en de connectie met elkaar.

Meer info…

Je schrijft aan de hand van je autobiografisch geheugen met het oog op persoonlijke reflectie. Je eigen ervaringen vormen een bron van wijsheid. Het accent ligt op het schrijfproces en de betekenis die je aan je eigen teksten geeft. Schrijvend ben je immers sprekend jezelf. Deze activiteit vindt enkele keren per jaar plaats. Een cyclus omvat vijf bijeenkomsten.

Meer info…

hay bales, round, farm-726976.jpg

Twee keer per jaar – een keer in de zomer en een keer in de winter- organiseren we een meerdaagse zelfbezinning. De Zomer 4-daagse van 2024 organiseren we van 15 tot en met 18 juli. De Winter 3-daagse vindt altijd plaats tussen kerst en oud- en nieuw: 28, 29 en 30 december. De locatie waar de activiteiten plaatsvinden is Landgoed ISVW in Leusden.

Meer info…

idealen doen!

Worden wie je in wezen bent

In het Centrum voor Zelfbezinning besteden we ruim aandacht aan levensverhalen. Ons levensverhaal speelt een cruciale rol in het vormgeven van wie we zijn en wie we worden. Ons levensverhaal omvat de ervaringen, gebeurtenissen en keuzes die we hebben meegemaakt gedurende ons leven, en heeft een directe invloed op onze persoonlijke groei en ontwikkeling.

De kracht van het verleden

Ons verleden is als een kompas dat de richting van ons leven bepaalt. Het omvat niet alleen onze successen, maar ook onze tegenslagen. Het zijn juist deze obstakels die ons sterker maken en de basis leggen voor persoonlijke groei.

Door te reflecteren op onze ervaringen kunnen we waardevolle lessen leren en patronen ontdekken die zich herhalen in verschillende aspecten van ons leven. Dit bewustzijn stelt ons in staat om bewuste keuzes te maken en oude patronen te doorbreken die misschien niet langer dienen.

Het belang van zelfinzicht

Ons levensverhaal biedt ons de mogelijkheid tot zelfinzicht. Door onze ervaringen te analyseren en te begrijpen hoe ze ons hebben gevormd, kunnen we een dieper begrip van onszelf krijgen. Het stelt ons in staat om onze sterke punten en zwaktes te identificeren, onze waarden en overtuigingen te ontdekken en onze doelen en verlangens helderder voor ogen te hebben.

Zelfinzicht helpt ons ook om beter om te gaan met uitdagingen. Door te begrijpen waarom bepaalde situaties of mensen ons raken, kunnen we bewuster reageren in plaats van impulsief. We kunnen leren loslaten wat ons niet dient en streven naar wat werkelijk belangrijk is voor ons welzijn.

Een nieuw hoofdstuk creëren

Hoewel ons verleden een belangrijke invloed heeft op wie we zijn, zijn we niet gedoemd om gevangen te blijven in oude patronen. We hebben de kracht om bewust nieuwe hoofdstukken in ons leven te schrijven.

Dit begint met het nemen van verantwoordelijkheid voor ons eigen leven. We kunnen ervoor kiezen om niet langer slachtoffer te zijn van onze omstandigheden, maar in plaats daarvan actieve deelnemers aan onze eigen groei en transformatie.

Het schrijven van een nieuw hoofdstuk vereist moed en vastberadenheid. Het kan betekenen dat we oude overtuigingen en gedragingen loslaten die ons niet langer dienen. Het kan ook betekenen dat we nieuwe vaardigheden ontwikkelen, hulp zoeken bij anderen en openstaan voor nieuwe mogelijkheden.

De kracht van het delen

Tenslotte is het delen van ons levensverhaal een belangrijk onderdeel van onze persoonlijke groei. Door onze ervaringen te delen met anderen, kunnen we niet alleen onszelf helpen, maar ook anderen inspireren en ondersteunen in hun eigen reis.

Wie zijn we en waar gaat het over

Het Centrum voor Zelfbezinning

De methode, die we volgen, is die van het nadenkende gesprek. Dat betekent in de eerste plaats dat ieder zich eigenlijk alleen met zichzelf bezighoudt. Wel stelt elke deelnemer zich open voor degenen met wie hij/zij samen is, maar betrekt alles op zichzelf en brengt het in verband met de eigen ervaring. Als ieder dat doet, bemoeit eigenlijk niemand zich met de ander, maar spreekt zich alleen uit naar aanleiding van wat de ander zegt. Juist omdat ieder zich alleen met zichzelf bezighoudt bestaat de mogelijkheid dat de deelnemers elkaar activeren, zodat elke aanwezige beter met zichzelf in contact komt.

We dienen in zo’n gesprek dus vooral niet uit te gaan van de denkbeelden die we hebben en die we nu menen te moeten hanteren. We gaan uit van eigen ervaring. Niet om deze aan een ander aan te praten, maar alleen om ze als uitgangspunt te nemen voor de eigen bezinning.

Dit alles houdt ook in, dat ieder voor dit gesprek rustig de tijd neemt. We moeten niet denken: dit moet ik toch ook nog zeggen. Het is helemaal niet belangrijk dat we alles direct al zeggen. Waartoe zou dat dienen? Moeten anderen dit zo nodig horen? Wil je zo graag de aandacht trekken of anderen in je leven betrekken? Dit leidt af van de hoofdzaak: Wanneer je rustig met jezelf alleen bent is er geen haast, dan is er alleen maar de behoefte om dieper contact met jezelf te krijgen en beter te begrijpen wat zich in je leven afspeelt. Daar kun je de ander voor gebruiken, maar dat kan alleen in rust, dus zonder haast. 

seniors, fall, miniature figures-3912789.jpg

28, 29 EN 30 DECEMBER

2024

3 dagen zelfbezinning in Leusden

 

Het thema ….

mushrooms, fungus, toadstool-6784664.jpg

Zelfbezinnende gespreksgroepen

Levensvragen en zelfbezinning

Jezelf uitspreken in aanwezigheid van anderen. Aandachtig luisterend naar jezelf en naar elkaar. Het is ronduit fascinerend wat er dan gebeurt. Deze bijzonder vorm van interactie verruimt je blik, verbreedt je horizon en opent perspectieven. De kracht van het groepsgesprek zit ‘m in open en eerlijk delen.