Dialooggroepen

Het gesprek dat je niet gauw ergens anders voert.

Het Centrum voor Zelfbezinning organiseert zelfbezinnende dialooggroepen. Wat is de bedoeling van een zelfbezinnende groep?

Door een eerlijk gesprek met onszelf komen we dichter bij elkaar.

Ieder van ons heeft zo zijn eigen levensvragen: hoe wil ik omgaan met de keuzes die ik wil maken, hoe ga ik om met verlies en veranderingen in mijn leven en kan ik me meer regisseur over mijn eigen leven voelen? De groep kan je klankbord zijn, maar biedt je geen oplossingen. Luisteren zonder oordeel is een belangrijke voorwaarde in de groepen. Een zelfbezinnende dialooggroep is geen therapiegroep, maar eerder een open en eerlijk delen ter bewustwording van onszelf en wat er in ons leeft. Je kunt meedoen aan een lees- of themagroep of aan een doorgaande groep. Zie hieronder waar en wanneer de dialoogavonden plaatsvinden.

sunset, beach, silhouettes-570881.jpg

We hanteren een aantal uitgangspunten als draagvlak voor een gespreksgroep:

Erken dat ieder z’n eigen weg volgt

Verwoord eigen ervaringen en gevoelens

Luister aandachtig naar wat jou en de ander beweegt

Laat ruimte voor ieders eigen antwoord op eigen vragen

Verwelkom diepgang en bewustwording

Begin dichtbij

Begin dichtbij,
zet niet de tweede stap
of de derde,
begin met de eerste
dichtbij,
de stap die je niet wilt zetten.

(Oorspronkelijk: ‘Start close in’, David Whyte)

Lees-, thema- en doorgaande groepen

 

De groepen komen 1 of 2 maal per maand bij elkaar en bestaan uit maximaal 7 deelnemers en een gespreksleider.

De lees-en themagroepen omvatten 10 bijeenkomsten.

De leesgroep heeft meestal als leidraad een boek van Dr. C.J. Schuurman, de oprichter van het Centrum voor Zelfbezinning. 

Bij de themagroep is het onderwerp vooraf door de gespreksleider vastgesteld. 

In de doorgaande groep worden de onderwerpen door de deelnemers zelf bepaald. Deze groep heeft een onbepaalde tijdsduur. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/ zij in elk geval 5 keer meedoet. 

De kosten: in overleg met de gespreksleider.

Je plek innemen..

chairs, table, contemporary-2181960.jpg

De groep is bedoeld voor mensen die eens pas op de plaats willen maken, om vervolgens met frisse inzichten verder te kunnen.

Je spreekt en luistert met onverdeelde aandacht, en ontdekt dat je groter bent dan wat je tegenhoudt.

De cyclus bestaat uit 5 bijeenkomsten met een vaste groep deelnemers. Meld je aan en ontdek hoe deze gesprekken je kunnen inspireren.

Meer info…..

Je bent welkom

Lopende- en aankomende gespreksgroepen

Themagroep ‘Luisteren naar het verhaal achter het verhaal.. achter het verhaal ..’ 1x in de maand op dinsdagmiddag. Met Henny Dijkstra. Meer info…

Het accent ligt op het schrijfproces en de betekenis die je aan je teksten geeft.  Meer info…..

“Zelfvernieuwing.” Maandelijks op zaterdagochtend. Met Piet Ziel. Meer info…

Word gespreksleider!

Zelf een gespreksgroep leiden?

Volg ons op Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.