Privacy Verklaring

Op deze pagina leggen wij uit wat het Centrum voor Zelfbezinning met uw persoonsgegevens doet als u gebruik maakt van onze website www.zelfbezinning.nl. De stichting Centrum voor Zelfbezinning hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy. Dit betekent dat wij met aandacht voor uw gegevens zorgen. We verzamelen wel uw persoonsgegevens, maar we bewaren alleen die persoonlijke informatie die écht nodig is om goede communicatie mogelijk te maken. Ook zorgen wij dat deze informatie niet zonder toestemming door derden is in te zien.

Dat is de korte en vereenvoudigde versie van onze privacyverklaring. We verzamelen alleen de informatie die we echt gebruiken en bewaren dit veilig en nooit langer dan nodig. Uw gegevens delen wij nooit zonder toestemming met derden en bij elke (nieuws)brief kunt u zich afmelden.

Hieronder volgt een uitgebreide versie van onze privacyregels. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met onze administratie, info@zelfbezinning.nl

  1. Welke gegevens worden verzameld?

Om onze programma’s uit te kunnen voeren is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verwerken. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

Websitebezoekers

Graag leggen wij uit wat het Centrum voor Zelfbezinning met uw gegevens doet als u gebruik maakt van onze website www.zelfbezinning.nl. Lees hiervoor onze cookiestatement bij punt 7.

Deelnemers aan activiteiten

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Adres met huisnummer, postcode en plaats
  • Type activiteit

2. Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Centrum voor Zelfbezinning verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden bezinnende activiteiten. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Verwerking vindt alleen plaats na toestemming van betrokkene. De toestemming blijkt uit het feit dat betrokkenen zelf de gegevens hebben ingevuld en/of ge-upload.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Persoonsgegevens websitebezoekers

Er worden geen persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens formulier (deelnemers)

Max. 3 maanden

  
  

5. Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail: info@zelfbezinning.nl of per post: Centrum voor Zelfbezinning, t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van een verzoek.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Centrum voor Zelfbezinning draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via info@zelfbezinning.bwithit.nl

7. Websitebezoekers

Graag leggen wij uit wat het Centrum voor Zelfbezinning met uw gegevens doet als u gebruik maakt van onze website www.zelfbezinning.nl. In het bijzonder wanneer u kiest voor onze nieuwsbrief. Bij het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief plaatst Mailchimp een sessiecookie op uw computer. Daarnaast plaatst Mailchimp een cookie als u op een link in een nieuwsbrief klikt. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra u uw browser afsluit. Mailchimp gebruikt web-beacons. Dat zijn kleine transparante afbeeldingen die in een e-mail worden verstuurd en alleen registreren of een e-mail gelezen is.

8. Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaand adres:

Stichting Centrum voor Zelfbezinning

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Centrum voor Zelfbezinning, Dodeweg 8, 3832 RD Leusden

info@zelfbezinning.bwithit.nl 

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Volg ons op Social Media