jaarthema

je eigen wiel uitvinden

Henny Dijkstra

Voorzitter Centrum voor Zelfbezinning

Werkplaats voor het eigen wiel

Het gezegde dat je “het wiel niet opnieuw moet willen uitvinden” heb ik altijd verstaan, als stop ermee, dit is al lang bedacht, dit wordt al lang gedaan. Op mij heeft zo’n mening het effect  dat mijn inspanningen om bij te dragen ‘afgewezen’ gaan worden. 

De uitdrukking demotiveert en ontmoedigt. Als ik dan mijn eigen wiel ga uitvinden, valt dat dan alleen maar in de categorie dat ik iets doe of zeg wat al lang gedaan of gezegd is? Ik denk van niet.

Als eerste stap begin ik bij de definitie. Wat bedoelen we met een wiel? 

Beste lezer: “Welk plaatje zie jij opdoemen? Ronde wielen? Vierkante wielen? Driehoekige wielen? 

Waarschijnlijk is de eerste associatie -als 21e eeuwelingen- een wiel(en) die ons ergens brengt. Van baby af aan zijn we immers gewend aan die wielen. En die wielen gaan meestal sneller dan dat benen -de mijne in elk geval- die afstand af kunnen leggen. 

Met ons begrip wiel is in een periode van 5500 jaar overigens wel wat gebeurd. Dat eerste wiel gebruikten ‘we’ nog om te kunnen pottenbakken (!). Pas later werd onze eerste plaatje dat wiel waar we nu als eerste automatisch aan denken… gemakkelijker voortbewegen.

Er is nog een ander wiel. Ik ben opgegroeid in een landschap van heide en veen. Het riviertje en het beekje die daar kronkelen, vallen onder het begrip waterloop, maar vergeleken bij de Rijn, Maas en IJssel … valt de Dinkel en de Ruhenbergerbeek in het niet. Ik was al veel ouder, toen ik ontdekte dat een wiel ook een plas (een gat) met water is, ontstaan na de doorbraak van een rivier- of zeedijk.

Tja al die wielen, waar het spreekwoord naar verwijst, gaan eigenlijk niet over mensen. Het gaat over uitvinden. Dan gaat dan toch echt over dingen.

Mensen worden geboren, heel bijzonder eigenlijk

Wij leven met elkaar samen in een bepaald tijdsbestek. Waar ook voortdurend andere en nieuwe mensen verschijnen. Wat zo bijzonder is dat we met elkaar woorden delen, met elkaar in gesprek zijn. Die woorden hoe vaak ook gezegd, kunnen we niet vasthouden. Ja we kunnen het opschrijven, filmen, opnemen. Maar toch, is dat niet hetzelfde.

Ik vind me zelf steeds weer opnieuw uit in de woorden die ik uitspreek. Mooier gezegd ik begin steeds weer opnieuw en opnieuw en er bestaan geen woorden om voor eens en altijd vast te leggen. 

Elk woord dat ik zeg, is ontelbare keren eerder gezegd en zal nog ontelbare keren weer uitgesproken worden. De betekenis is voor mij en voor ons in het hier en nu. Dat kunnen we niet vasthouden, wel steeds weer opnieuw ‘geboren laten worden’.

Voor mij zit dit ook in gedachtengoed van Kees Schuurman. Zijn vastgelegde woorden in boeken kunnen inspirerend zijn, maar het leeft pas als we onze gedachten, onze gevoelens met elkaar delen. Dat is voor mij de werkplaats waar het CvZ voor staat. De werkplaats voor eigen wielen….

Willem Jan van den Brink

Secretaris Centrum voor Zelfbezinning

De kracht van jouw unieke wiel

We hebben allemaal gehoord van het gezegde ‘het wiel niet opnieuw uitvinden’, maar ik wil je vragen om vandaag even anders te denken. Want wat als ik zeg dat het juist wel de moeite waard is om dat wiel opnieuw uit te vinden? Wat als jouw persoonlijke wiel niet alleen uniek is, maar ook de sleutel tot het vervullen van jouw eigenheid en levensdoelen?

Laten we beginnen met zelfreflectie. Tijdens een CvZ meerdaagse bijvoorbeeld, heb je de gelegenheid om stil te staan bij wie je werkelijk bent en wat belangrijk voor je is. Door naar binnen te kijken en eerlijk tegenover jezelf te zijn, kun je ontdekken waar jouw passies liggen en welke waarden jou drijven. Dit inzicht zal de basis vormen van jouw persoonlijke wiel.

Bezinning speelt een cruciale rol in dit proces. Terwijl je tijd doorbrengt in een heerlijke omgeving, je plek inneemt in een gespreksgroep en geniet van ontspannende activiteiten, kom jij tot rust en creëer je ruimte voor nieuwe ideeën en perspectieven. Het is tijdens deze momenten van bezinning dat jij weer verbinding maakt met jouw diepste verlangens en potentieel.

En dan komen we bij het Levenswiel, ook wel bekend als het ‘Wheel of Life’. Dit concept vertegenwoordigt de verschillende aspecten van ons leven: carrière, gezondheid, relaties, persoonlijke groei en meer. Het draait allemaal om balans en harmonie tussen deze diverse gebieden. In de loop van het jaar 2024 krijg je de kans om jouw eigen Levenswiel te creëren – een unieke weergave van wat voor jou belangrijk is.

Nu begrijp je dat je jouw eigen wiel moet uitvinden. Maar waarom is dit zo cruciaal? Omdat elke keer dat jij jouw persoonlijke wiel opnieuw uitvindt en aanpast aan jouw behoeften en verlangens, jij voorwaarts beweegt in het leven. Door bewust keuzes te maken en actief te werken aan elk aspect van jouw wiel, kun jij een evenwichtig en vervullend leven creëren.

Dus ik nodig je uit om vandaag nog te beginnen met het uitvinden van jouw eigen wiel. Maak gebruik van de zelfreflectie, bezinning en inspiratie die het jaarthema 2024 biedt. Ontdek wie je echt bent en wat belangrijk voor je is. Neem de tijd om na te denken over hoe elk gebied van jouw leven in elkaar past en hoe je ze kunt laten floreren.

En onthoud: de weg naar vervulling is nooit rechtlijnig. Het kan zijn dat je af en toe moet bijstellen of nieuwe delen moet toevoegen aan jouw wiel naarmate het leven verandert. Maar door trouw te blijven aan jezelf, door moedig genoeg te zijn om jouw eigen pad te volgen, zul jij de vruchten plukken van een leven dat authentiek en diepgaand is.

Dus gooi het oude gezegde maar overboord en ga ervoor – vind je eigen wiel uit en leef voorwaarts!

Hond bijt in eigen staart..

Lukas van Steveninck

Penningmeester Centrum voor Zelfbezinning

Mijn eerste associatie bij het onderwerp is: Hond bijt in zijn eigen staart! Nader nadenken levert op dat dat nog niet zo’n gek beeld is.

Als je zoals vind dat je altijd, liefst bij elk onderwerp, begint bij wat je eigen oorspronkelijke primaire gevoelens en gedachten zijn. Pas daarna kijkt of dat voldoende gefundeerd is, of überhaupt ergens op slaat, dat zoek ik informatie, kennis en ervaring van anderen. 

Ik heb dat ‘eigen’ houvast nodig om de volgende stappen te kunnen zetten.

Voor mij zit daar het begin van een wiel uitvinden!

Een wiel is immers een essentieel onderdeel om letterlijk verder te komen,

Het staat ook voor wat is er al is. Wat ik zelf niet opnieuw hoef ‘uit te vinden’.

Dat is ook een risico vind ik. Je neemt de (platgetreden) wegen van anderen bijna klakkeloos over..  Zeker als ik ergens voor de eerste keer mee van doen heb, is er een zekere verleiding om dat te doen. Veelal blijkt dat toch te gemakkelijk. En doen de moeilijkheden zich gaandeweg het rollen van het wiel voor. Ik bevind me dan letterlijk in andermans spoor. Wat me veel minder goed afgaat dan mijn eigen spoor gaan.

Tegelijkertijd is steeds je ‘eigen’ wiel uitvinden ook vermoeiend vind ik. Daar word ik wel bewuster van, en dat is bij lange na niet altijd gemakkelijker. Voordeel vind ik dat bezinnen op mijn eigen wiel me nadrukkelijk dichter bij mezelf is, dan bezinnen op andermans wiel.

Moeizaam, voor mij vaak rijker en het help me beter te verbinden waar ik mee bezig ben! 

Ton Maas

Bestuurslid Centrum voor Zelfbezinning

Geen zeven vinkjes, wel drie versjes

Je eigen wiel uitvinden komt voor mij ongeveer op hetzelfde neer als roeien met de riemen die je hebt. Zelf koester ik drie ‘versjes’ die samen een betrouwbare leidraad vormen als het om levenskeuzes gaat:

A man’s aim should outreach his grasp
Else what’s a meta for?


Verder reiken dus dan je (denkbeeldige) arm lang is, en dat vereist niet alleen lef maar ook verbeeldingskracht. Wie zichzelf niet uitdaagt, komt in het leven niet veel verder. Een stap in het onbekende is nooit zonder risico, maar bibberend aan de rand van het diepe blijven staan, lost meestal niks op.

Het tweede versje gaat over het bepalen van de juiste koers:

Schenk me de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen
Moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen
En wijsheid om het verschil daartussen te zien


Durf daarbij te vertrouwen op wat je gevoel en je dromen je ingeven. Want onze zieleroerselen zijn lang niet zo troebel als we zelf soms denken. Niemand formuleerde het eleganter dan de Franse denker Blaise Pascal:

Le coeur a ses raisons
Que la raison ne connaît point


[Het hart heeft zijn redenen, hoewel ons bewustzijn die niet kent]

Waarom een jaarthema?

Een jaarthema is een manier om het Centrum voor Zelfbezinning te inspireren en te verbinden rond een gemeenschappelijk onderwerp. Het jaarthema nodigt uit tot reflectie, dialoog en creativiteit over een vraag of een thema dat relevant is voor de huidige tijd en de persoonlijke ontwikkeling. Het jaarthema kan ook een bron zijn voor het organiseren van activiteiten, evenementen en publicaties die het Centrum voor Zelfbezinning zichtbaar en aantrekkelijk maken voor een breder publiek.

Het Centrum voor Zelfbezinning koos als jaarthema voor 2023: ‘Voor als ik het niet weet’. Dit thema gaat over het omgaan met onzekerheid, twijfel en verwondering in een complexe en veranderende wereld. Het thema daagt uit om te onderzoeken wat er in ons leeft als we het niet weten, hoe we ons verhouden tot onszelf en de ander, en welke mogelijkheden er ontstaan als we openstaan voor het nieuwe. Het thema sluit aan bij de visie van het Centrum voor Zelfbezinning, dat zich richt op bewustwording en levenskunst.

Voor 2024 is het jaarthema dan ook een logisch vervolg onder de titel ‘Je eigen wiel uitvinden’.